W piątek 1 września 1939 r. rozpoczął się trwający ponad 6 lat największy konflikt zbrojny w historii ludzkości – II wojna światowa. Oddajemy hołd tym wszystkim, którzy oddali swe życie w bohaterskiej walce z najeźdźcą.

Składamy hołd wszystkim ofiarom II wojny światowej

1 września przed budynkiem administracji Zakładu Karnego w Kamińsku odbyły się obchody rocznicy wybuchy II wojny światowej. Organizatorem uroczystości była Gmina Górowo Iławeckie, a uroczystość poprowadziła 20. Bartoszycka Brygada Zmechanizowana. W Obchodach 83. rocznicy wybuchu II wojny światowej udział wzięli m. in. przedstawiciele służb mundurowych, w tym funkcjonariusze Zakładu Karnego w Kamińsku wraz z dyrektorem jednostki płk. Markiem Sokołem oraz zastępcą dyrektora mjr. Marcinem Tokarskim, a także przedstawiciele lokalnych władz, duchowieństwo, młodzież szkolna, jak równiż zainteresowani wydarzeniem mieszkańcy.

Cześć i Chwała Bohaterom!

W programie uroczystości zawarto między innymi wciągnięcie na maszt biało-czerwonej flagi Polski. Następnie przemówienia okolicznościowe wygłosili przedstawiciele władz nawiązując do rysu historycznego minionych wydarzeń oraz odmówiono modlitwę. Po wygłoszeniu przemówień zaproszeni goście złożyli pamiątkowe wieńce pod pomnikiem poświęconym pamięci ofiar obozu jenieckiego Stalag IA w Kamińsku. Uroczysty charakter obchodów nadawał również poczet flagowy oraz warta honorowa przy pomniku sprawowana przez żołnierzy Wojska Polskiego. Przybyli na tą uroczystość oddali uroczysty hołd poległym w II Wojnie Światowej, natomiast Kompania honorowa 20. Bartoszyckiej Brygady Zmechanizowanej odczytała apel poległych i oddała salwę honorową.


 

Tekst zdjęcia: por Andrzej Sroczak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej