Planeta Ziemia to nasz dom. Ponownie w ramach Dnia Ziemi grupa osadzonych pod opieką wychowawców posprzątała tereny zielone w okolicy jednostki.

Dzień Ziemi, znany też jako Światowy Dzień Ziemi lub Międzynarodowy Dzień Ziemi to akcje prowadzone corocznie wiosną, których celem jest promowanie postaw proekologicznych w społeczeństwie. Takie postawy promowane są również wśród skazanych w Zakładzie Karnym w Kamińsku. Również w tym roku skazani po raz kolejny wzięli udział w takiej akcji, przyczyniając się swoją pracą do poprawy ekologii otaczającego nas świata, a tym samym utrwalając w sobie właściwe postawy ukierunkowane na poszerzania świadomości ekologicznej i inspirowania do życia w zgodzie z naturą.

 

Zdjęcia ppor. Kamil Szajda
Tekst por. Andrzej Sroczak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej