11 listopada 2022 roku w Bartoszycach, Lidzbarku Warmińskim oraz w Górowie Iławeckim świętowano 104 rocznicę odzyskania przez Polskę Niepodległości.

Jak co roku 11 listopada w całej Polsce z okazji święta Niepodległości upamiętniono powrót Polski na mapy świata po 123 latach zaborów. W uroczystościach tych uczestniczyli również funkcjonariusze naszej jednostki.

W Bartoszycach w obchodach tego jednego z najważniejszych świąt państwowych naszą jednostkę reprezentował Dyrektor Zakładu Karnego w Kamińsku kpt. Piotr Korostyński oraz Z-ca Dyrektora, ppłk Tomasz Husak. W ramach obchodów święta na Placu Bohaterów Westerplatte wybrzmiał Niepodległościowy Apel Pamięci, oddano salwę honorową oraz złożono znicze pod pomnikiem Orła Białego.

W Górowie Iławeckim w imieniu Dyrektora Zakładu Karnego w Kamińsku naszą jednostkę  reprezentował kierownik działu penitencjarnego por. Adam Gacura wraz z kompanią honorową. Uroczystość rozpoczęto Mszą Świętą w Kościele Najświętszego Serca Pana Jezusa w intencji Ojczyzny z udziałem Służb Mundurowych, Pocztów Sztandarowych i Klas Mundurowych. Następnie nastąpił przemarsz uczestników pod Ratusz, gdzie wspólnie odśpiewano Hymn Narodowy.

Natomiast w Lidzbarku Warmińskim w ramach obchodów święta niepodległości zorganizowano piknik militarny w którym udział wzięli miedzy innymi funkcjonariusze Zakładu Karnego w Kamińsku, przedstawiając Służbę Więzienną, a w szczególności naszą jednostkę jako formację ważną dla bezpieczeństwa naszego kraju i całego społeczeństwa.

Wszystkim włodarzom miast dziękujemy za zaproszenie oraz możliwość uczestnictwa w obchodach święta Niepodległości.

 

Tekst: por. Andrzej Sroczak

Zdjęcia: sierż. Łukasz Piotrowski, chor. Marcin Strzeszewski,

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej