W dniu 24.11.2022 roku w Zakładzie Karnym w Kamińsku odbyło się spotkanie przedstawicieli Delegatury Instytutu Pamięci Narodowej w Olsztynie z osadzonymi odbywającymi karę pozbawienia wolności w tutejszej jednostce penitencjarnej.

Prelekcja odbyła się w ramach programu edukacyjnego „Z Historią na Ty” realizowanego przez wychowawców tutejszego zakładu karnego, ppor. Andrzeja Butwiło oraz chor. Mariusza Kulpaka. Spotkanie miało na celu podniesienie świadomości przynależności narodowej uczestników, rozbudzenie poczucia patriotyzmu wśród obecnych, pogłębienie wiedzy historycznej zebranych, zapoznanie skazanych z historią Polski oraz regionu. Osadzeni wykazali duże zainteresowanie wygłoszonym przez przedstawicieli IPN wykładem, zadawali liczne pytania prowadzącym, byli zadowoleni z formy przekazania wiedzy historycznej. Powyższe spotkanie nie było pierwszym i zapewne nie będzie ostatnim organizowanym
w naszej jednostce i takiej formie, zważywszy na zainteresowanie słuchaczy.

 

 

Tekst: ppor. Andrzej Butwiło

Zdjęcia: Andrzej Sroczak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej