Zakład Karny w Jastrzębiu - Zdroju w akcji "Nasza Krew - Nasza Ojczyzna"

W dniach od 28   października do 7 listopada b.r.  funkcjonariusze i pracownicy Służby Więziennej wzięli  udział w akcji honorowego oddawania krwi.

Dzięki zaangażowaniu przedstawicieli Honorowego Klubu Krwiodawców działającego w Zakładzie Karnym w Jastrzębiu-Zdroju, w ramach akcji "Nasza Krew-Nasza Ojczyzna", udało się zebrać ponad 6 litrów krwi. Wzorem lat ubiegłych, słodycze oraz upominki otrzymane przez uczestników akcji zostaną przekazane potrzebującym dzieciom.

Akcja, której patronowali Minister Sprawiedliwości, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Minister Zdrowia była wynikiem współpracy między Strażą Graniczną a Służbą Więzienną.

Sama inicjatywa nawiązuje do zasad i wartości Polskiego Czerwonego Krzyża i Stowarzyszenia Honorowych Dawców Krwi Rzeczypospolitej Polskiej.

Wsparcia udzielili również uczniowie Zespołu Szkół nr 3 w Jastrzębiu-Zdroju, jest  to element współpracy, jaką działający w jednostce Klub Honorowych Dawców Krwi nawiązał z młodzieżą szkół ponadgimnazjalnych naszego miasta.

Tekst: kpt. Agnieszka Wazowska

Zdjęcia: st. sierż. sztab. Rafał Klimkiewicz

Rozmiar: 129.5 kB
Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej