W dobie pandemii Zakład Karny w Jastrzębiu – Zdroju nie zapomina również o  seniorach, którzy ze względu na  wiek i  choroby współistniejące narażeni są najbardziej na zakażenia COVID -19. Funkcjonariusze Służby Więziennej i pracownicy zakładu karnego zebrali artykuły spożywcze z długim terminem przydatności do spożycia i przekazali na ręce jastrzębskich harcerzy, skąd trafią do najbardziej potrzebujących w mieście rodzin czy seniorów.

W ramach pomocy  dla lokalnej społeczności przede wszystkim seniorom, funkcjonariusze tutejszej jednostki zebrali artykuły żywnościowe, które przekazane zostały do Hufca  ZHP im.  Józefa Kreta w Jastrzębiu – Zdroju. Dzięki współpracy Harcerzy   z  Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej  w Jastrzębiu – Zdroju zebrana żywność trafi do najbardziej potrzebujących.

Dobry przykład dla skazanych

Funkcjonariusze Służby Więziennej od lat pomagają instytucjom wspierającym społeczeństwo i są otwarci  na szeroko pojętą  pomoc i współpracę.Poprzez swoją aktywność w sposób naturalny wpływają na postawy osadzonych, którzy bardzo chętnie  biorą również udział w organizowanych akcjach charytatywnych. Możliwość uczestniczenia we wszelkich akcjach pomocowych ułatwia skazanym powrót do społeczeństwa ze wzmocnionym  poczuciem własnej wartości.

Zobacz film

Tekst: kpt. Agnieszka Wazowska

 

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej