19 maja zakończyła się trzydniowa wizyta delegacji więzienników z Czech, Węgier i Słowacji w Zakładzie Karnym w Jastrzębiu - Zdroju.

Spotkanie odbyło się na zaproszenie Dyrektora Zakładu Karnego w Jastrzębiu – Zdroju ppłk. Wojciecha Emerlinga i jest efektem kilkunastu lat współpracy naszej jednostki w ramach tzw. Grupy Wyszehradzkiej. W ramach współpracy Służby Więziennej z więziennikami z Czech, Węgier i Słowacji realizowane są wizyty stażowe funkcjonariuszy, spotkania kierownictwa jednostek, uczestnictwo w obchodach świąt państwowych czy wreszcie w wydarzeniach sportowych.     

W trakcie wizyty goście poznali historię jednostki, jej specyfikę ,zapoznali się z szerokim wachlarzem programów resocjalizacyjnych i terapeutycznych, jaki na co dzień stosuje się w pracy penitencjarnej. Swoje miejsce w dyskusji miała również praca wolontariacka skazanych oraz jej znaczenie w procesie zmian. Bez wątpienia ogromne wrażenie na gościach wywarł film  „W roli ojca” w reżyserii Andrzeja Kałuszko, który powstał na podstawie programu readaptacyjnego pt. „ Kochaj nie odrzucaj. Psychospołeczne aspekty niepełnosprawności – świadome rodzicielstwo”. Przypomnijmy, że program ten realizowany jest przez Zakład Karny w Jastrzębiu-Zdroju z Ośrodkiem PSONI.

Wszyscy jednomyślnie zgodzili się, że takie spotkania sprzyjają wymianie doświadczeń i dobrych praktyk między państwami Grupy Wyszehradzkiej w pracy z osobami wykluczonymi społecznie.

tekst i zdjecia: plut. Bartłomiej Sułkowski

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej