Tym razem funkcjonariusze Zakładu Karnego w Jastrzębiu Zdroju odpowiedzieli na apel o pomoc wystosowany przez Dom Pomocy Społecznej w Gorzycach. W ramach akcji #ResortSprawiedliwościPomaga organizowanej wspólnie przez Ministerstwo Sprawiedliwości i Służbę Więzienną, tutejsza jednostka przekazała pensjonariuszom i załodze obsługującej ww. ośrodek 500 sztuk maseczek ochronnych.

Dom Pomocy Społecznej w Gorzycach, świadczy usługi z zakresu całodobowej opieki i pielęgnacji.

Apel o pomoc podyktowany został wystąpieniem w ośrodku choroby zakaźnej COVID-19.  Udzielone przez Służbę Więzienną wsparcie w formie rzeczowej w postaci środków ochrony osobistej w  dużej mierze przyczyni się poprawie bezpieczeństwa sanitarnego podopiecznych, jak również pracowników ośrodka.

Tekst. Kpt. Agnieszka Wazowska

Zdjęcia: sierż. Bartłomiej Sułkowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej