W dniu 08 lutego Służba Więzienna obchodziła 103 rocznicę istnienia. Święto wyznaczone na 8 lutego na mocy zapisu ustawy o Służbie Więziennej z 9 kwietnia 2010 roku nawiązuje do ogłoszonych w 1919 r. dekretów Józefa Piłsudskiego o zorganizowaniu „Okręgowych Dyrekcji Więziennych” oraz w sprawie „Tymczasowych Przepisów Więziennych”. Datę jego wydania można traktować jako początek polskiego więziennictwa.

Święto Służby Więziennej jest także okazją do nadania stopni i odznaczeń resortowych funkcjonariuszom i pracownikom tutejszej jednostki penitencjarnej. W tym roku awans na wyższy stopień uzyskało w korpusie podoficerów dziewięciu funkcjonariuszy, a w korpusie oficerów pięciu. Minister Sprawiedliwości przyznał również funkcjonariuszom trzy odznaki „Za zasługi w pracy penitencjarnej”.

"Wszystkim funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym z okazji Święta Służby Więziennej składam najserdeczniejsze życzenia, a awansowanym i odznaczonym składam gratulacje, i życzę kolejnych sukcesów oraz satysfakcji z pracy. Składam również podziękowania za złożone i przesłane z okazji naszego święta okolicznościowe życzenia"- ppłk. Wojciech Emerling

 

tekst: por. Grzegorz Bojda

zdjęcia: por. Sabina Fuchs, por. Grzegorz Bojda

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej