W związku z corocznymi obchodami akcji „Sprzątanie Świata” Zakład Karny w Jastrzębiu-Zdroju kontynuował prowadzone do tej pory działania na rzecz ochrony środowiska.

Skazani uczestniczący w zajęciach kulturalno-oświatowych realizowanych poza terenem zakładu karnego zarówno w okresie wiosennym, jak i jesiennym uczestniczą czynnie w sprzątaniu terenów zielonych w promieniu kilku kilometrów od Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju. Tegoroczna akcja jest realizowana we współpracy z Jastrzębskim Zakładem Komunalnym, który udziela wsparcia w zakresie utylizacji zebranych przez osadzonych śmieci.

W trakcie prowadzonych zajęć edukacyjnych skazani mogli pogłębić swoją wiedzę na temat konieczności dbania o środowisko, szanowania jego zasobów, a także wykształcenia nawyku oszczędności wody, prądu, a także segregacji śmieci.

Należy wskazać, iż taka forma prowadzonych przez kadrę penitencjarną oddziaływań cieszy się dużym zainteresowaniem i poparciem wśród skazanych, co w przyszłości może rzutować na ich właściwą postawę wobec tematu dbania o środowisko.

Tekst: kpt. Anna Knopek

Zdj. kpt. Anna Knopek

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej