W dniu 26.05.2021 r. w tutejszej jednostce penitencjarnej złożyła wizytę Pani prof. dr hab. Ewa Syrek- pracownik naukowy Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz dr Adam Bernert, którego pracy doktorskiej Pani profesor była promotorką. W trakcie spotkania Dyrektor Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju ppłk Wojciech Emerling podsumował zrealizowane we współpracy z tutejszą jednostką projekty dydaktyczne i naukowe, a także podziękował Pani profesor za dotychczasową współpracę i włożony wysiłek w przygotowanie i wypromowanie doktora nauk pedagogicznych Adama Bernerta.

      Pan Dyrektor ppłk Emerling złożył również gratulacje Panu doktorowi za trud i wkład włożony w przygotowanie dysertacji, pozwalającej w innowacyjny sposób spojrzeć na efektywność działań diagnostycznych, leczniczo-terapeutycznych i profilaktycznych w zakresie opieki zdrowotnej nad osadzonymi w Zakładzie Karnym w Jastrzębiu-Zdroju. W podziękowaniu za możliwość przeprowadzenia badań naukowych dr Adam Bernert przekazał rozprawę doktorską na rzecz tutejszego zakładu karnego.

      Zakład Karny w Jastrzębiu-Zdroju od wielu lat prowadzi aktywną współpracę z Uniwersytetem Śląskim realizując wspólne projekty łączące naukę z doświadczeniem funkcjonariuszy Służby Więziennej.

Zdjęcia i tekst: ppor. Grzegorz Bojda

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej