Grupa Wsparcia Wykluczonym wspierana przez Stowarzyszenie "Edukacja dla Rozwoju" z Jastrzębia -Zdroju prowadzi zajęcia dla osadzonych z Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju "Przedsiębiorczość i kluczowe kompetencje społeczne na rzecz reintegracji osób osadzonych".

Uczestnicy warsztatów w trakcie pogłębiania ich kompetencji społecznych uzyskują w ramach wsparcia narzędzia i umiejętności, które umożliwią im łatwiejszy powrót do społeczeństwa i na rynek pracy. Tematyka zajęć mieści się w obszarze: treningu umiejętności, wiedzy o komunikacji, pracy zespołowej.

Osadzeni mają okazję do pracy z profesjonalnym trenerem rozwoju osobistego, ekspertem w dziedzinie wspierania zrównoważonego rozwoju kadr i doskonalenia kluczowych kompetencji pracowniczych, który prezentuje sprawdzone i właściwe rozwiązania komunikacyjne. W ramach treningu uczestnicy m.in. nabędą umiejętności przygotowujące ich do przyszłych rozmów z pracodawcami, podczas których będą potrafili przedstawić siebie w pozytywnym świetle. Uzyskają również wsparcie w zakresie pozyskania niezbędnych umiejętności w budowaniu trwałych i zróżnicowanych relacji interpersonalnych.

Już pierwsze warsztaty spotkały się z dużym zainteresowaniem uczestników, a ilość zgłoszeń do kolejnych edycji pozwala stwierdzić, że zajęcia są nie tylko potrzebne, ale też wysoko oceniane przez beneficjentów projektu. Projekt ten realizowany jest w ramach Fundacji Instytutu Pracy i Edukacji w Gliwicach i jest dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Mając na uwadze sytuację epidemiczną w kraju oraz w regionie, wywołanej przez koronawirus SARS-Cov-2, a także zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego, wprowadzono dodatkowe zasady udziału uczestników w realizowanych szkoleniach. Między innypi z tego powodu warsztaty rozpoczęły się 18 września i odbywają się w niewielkich grupach z zachowaniem reżimu sanitarnego. W ramach projektu przewiduje się sześć spotkań, w których łącznie weźmie udział 30 osadzonych.

 

Tekst: ppor. Grzegorz Bojda

Zdjęcia: kpt. Aleksandra Piotrowska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej