Konstruktywne spędzanie czasu podczas odbywania kary.

 

            Głównym celem realizowanego przez Służbę Więzienną projektu jest wzrost aktywności zawodowej i społecznej więźniów oraz zwiększenie ich zdolności do zatrudnienia. Nabycie przez skazanych nowych umiejętności zawodowych przyczyni się do wzrostu ich szans na wyjście z obszaru szczególnie zagrożonego wykluczeniem społecznym i spowoduje płynne oraz aktywne odnalezienie się na rynku pracy po opuszczeniu jednostki penitencjarnej.

            W 2019 roku w Zakładzie Karnym w Jastrzebiu - Zdroju 132 mężczyzn zostało przeszkolonych  w ramach zawodów, które pozwolą na ich zatrudnienie zarówno w trakcie odbywania kary, jak i po opuszczeniu zakładu karnego. Projekt jest odpowiedzią na lokalne potrzeby rynków pracy oraz występujących tam deficytów zawodowych. Osoby pozbawione wolności kształcili się  w zawodach ogólnobudowlanych, gastronomicznych, spawalniczych.

Projekt zakłada, że 56 % absolwentów kursów podejmie zatrudnienie już w trakcie odbywania kary pozbawienia wolności, które będzie miało charakter zarówno odpłatny np.: na rzecz kontrahentów zewnętrznych czy wewnętrznych jak również nieodpłatny np.: na rzecz samorządów terytorialnych. Realizacja projektu przygotuje skazanych także do podjęcia pracy w halach produkcyjnych, powstających w zakładach karnych.

            Dzięki udziałowi w projekcie skazani uzyskali atrakcyjne i poszukiwane na rynku pracy umiejętności zawodowe, dające odpowiednią gratyfikację finansową pozwalającą na prawidłowe funkcjonowanie w środowisku otwartym, a także otrzymali umiejętności społeczne m.in. zdolność racjonalnego gospodarowania czasem, autoprezentacji, radzenia sobie z negatywnymi emocjami, sposobami poszukiwania pracy, prowadzenia rozmów z potencjalnym pracodawcą, itp. Otrzymali też więdzę z zakresu pomocy przedmedycznej.

 

 

Tekst: mjr Artur Dziedzic

Zdjęcia: Służba Więzienna
           

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej