Pomimo zagrożenia COVID – 19 w Zakładzie Karnym w Jastrzębiu - Zdroju nadal prowadzone są oddziaływania penitencjarne z uwzględnieniem wszelkich środków ostrożności.

Dzięki współpracy Zakładu Karnego w Jastrzębiu – Zdroju oraz Fundacji „POMOST” na terenie jednostki ruszył nowy program readaptacyjny.

Program prowadzony jest przy współpracy specjalistów z dziedziny terapii uzależnień, psychologii, psychoterapii, kuratorów i pracowników socjalnych.

Realizowany jest przez video konferencję i obejmuje zagadnienia dotyczące obecnej sytuacji osadzonych, a także pozwala na pochylenie się  w kierunku oczekiwań skazanych,  związanych z przyszłością.

Koniec odbywania kary wiąże się z powrotem do środowiska, zazwyczaj swojego miejsca zamieszkania, które ma kluczowe znaczenie co do liczby związanej  z późniejszymi niepożądanymi  powrotami do przestępstwa.

Chętnych chcących skorzystać z oferty ciągle przybywa.

Tekst. kpt. Agnieszka Wazowska

Zdjęcia: kpt. Agnieszka Wazowska

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej