W dniu 01.06.2022 dr Edyta Nowak-Żółty - Prodziekan Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie Akademii WSB oraz płk Wojciech Emerling - Dyrektor Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju podpisali porozumienie dotyczące współpracy polegającej na prowadzeniu zajęć, praktyk studenckich oraz prowadzeniu badań naukowych z zakresu nauk o bezpieczeństwie, społecznych i prawnych.

Akademia WSB jest uczelnią akademicką, realizującą kształcenie na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiach magisterskich w pięciu wydziałach. Ponadto, oferuje naukę na studiach podyplomowych oraz w ramach szkoły doktorskiej i seminariów doktorskich - w tym z zakresu nauk o bezpieczeństwie. Działające w jej ramach Centrum Bezpieczeństwa i Edukacji Służb Mundurowych jest unikalną w skali kraju jednostką realizującą kompleksowy program edukacyjny dla kandydatów do pracy w służbach mundurowych m.in. Służby Więziennej.

 

zdjęcia i tekst: por. Grzegorz Bojda

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej