Funkcjonariusze Służby Więziennej nieustannie pracują na rzecz utrzymania porządku i bezpieczeństwa w systemie penitencjarnym. Jednakże, nie zawsze są służbą rozpoznawaną w środowisku lokalnym. W dniach 06.05.2023, 17.05.2023 oraz 18.05.2023 funkcjonariusze jastrzębskiej jednostki uczestniczyli w czterech festynach w Jastrzębiu-Zdroju oraz w Rybniku, które miały na celu nawiązanie bliższych relacji z lokalną społecznością oraz zachęcić do wstąpienia w szeregi Służby Więziennej.

Spotkać nas można było:

- 06.05.2023 na III Krwiobiegu Miejskim Klub HDK PCK im. Henryka Sławika w Jastrzębiu-Zdroju;

-06.05.2023 na pikniku organizowanym przez Wyższą Szkołę Bezpieczeństwa Wydział Nauk Społecznych w Jastrzębiu-Zdroju przy współudziale Zespołu Szkół Nr 2 im. Wojciecha Korfantego w Jastrzębiu-Zdroju pn.: „Edukacja, bezpieczny sport i rekreacja”;

-18.05.2023 na Festiwalu Nauki na terenie Zabytkowej Kopalni Ignacy w Rybniku Niewiadomiu;

-20.05.2023 na festynie rodzinnym organizowany przez Szkołę Podstawową z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 w Jastrzębiu-Zdroju.

 

Podczas tych wydarzeń, funkcjonariusze Służby Więziennej zaprezentowali się jako przyjaźnie nastawieni i chętni do nawiązania kontaktu z mieszkańcami. Przedstawiciele służby przygotowali różnorodne atrakcje dla dzieci i dorosłych, takie jak prezentacje sprzętu używanego w codziennej pracy (kajdanki, pałki, tarcze) jak i środki ochrony osobistej. Odwiedzający nasze stoiska mieli również okazję zobaczyć samochód służbowy (tzw. więźniarkę) i wczuć się w rolę osadzonego. Dzięki temu, osoby odwiedzające festyny miały możliwość lepszego zrozumienia roli, jaką pełnią funkcjonariusze w społeczeństwie oraz poznania ich pracy bliżej.

Wizyty funkcjonariuszy Służby Więziennej na festynach miały na celu również edukację społeczną. W trakcie tych wydarzeń, przedstawiciele służby prowadzili rozmowy na temat profilaktyki przestępczości, rewalidacji skazanych oraz programów resocjalizacyjnych. Dzięki temu, odwiedzający mieli okazję dowiedzieć się więcej na temat działań podejmowanych w zakładach karnych, aby skazani mogli lepiej przystosować się do życia po wyjściu na wolność.

Wizyty funkcjonariuszy Służby Więziennej spotkały się z pozytywnym odbiorem lokalnej społeczności. Mieszkańcy wykazali zainteresowanie i chęć bliższego poznania pracy służby, a także zrozumienia dla roli, jaką pełnią funkcjonariusze w społeczeństwie. Ta inicjatywa udowodniła, że funkcjonariusze Służby Więziennej są nie tylko strażnikami, ale również ludźmi, którzy angażują się w budowanie więzi społecznych.

W trakcie spotkań jastrzębscy więziennicy prowadzi aktywną rekrutację do Służby Więziennej, aby pozyskać nowych funkcjonariuszy, którzy chcieliby włączyć się w realizację zadań penitencjarnych. W trakcie festynów w Rybniku i Jastrzębiu-Zdroju przedstawiciele Służby Więziennej informowali odwiedzających o możliwościach zatrudnienia oraz prezentowali różne stanowiska pracy w ramach służby. W ten sposób promowali również swoją instytucję jako atrakcyjnego pracodawcę, który oferuje stabilność zatrudnienia, rozwój zawodowy oraz szereg beneficjów socjalnych.

Prowadzona rekrutacja to odpowiedź na zapotrzebowanie Służby Więziennej na nowych, zaangażowanych pracowników, którzy chcą wnieść swój wkład w proces resocjalizacji skazanych. Osoby zainteresowane pracą w Służbie Więziennej mogą aplikować na różne stanowiska, takie jak funkcjonariusz działu ochrony, wychowawca, psycholog, czy też terapeuta uzależnień.

 

Tekst: por. Grzegorz Bojda

Zdjęcia: por. Grzegorz Bojda, kpt. Piotr Kula

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej