Służba Więzienna uczestnikiem międzynarodowej konferencji poświęconej tematyce ojcostwa w warunkach izolacji.

Międzynarodowa konferencja „„Fatherhood in Prison Setting: Boundaries and Opportunities" zorganizowana została przez Wileński Uniwersytet Nauk Stosowanych w dniach 21-22 października. Kadra Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju w wystąpieniu „Planned Parenthood: Corrective Progamme Oriented at Integration of Families” zaprezentowała rozwiązania stosowane przez Służbę Więzienną oraz przybliżała rozwiązania znajdujące zastosowanie w polskim systemie penitencjarnym. Omówiony został również realizowany w Zakładzie Karnym w Jastrzębiu-Zdroju program resocjalizacyjny „Kochaj nie odrzucaj” - przeznaczony dla mężczyzn skazanych za nie wywiązywanie się z płatności alimentacyjnych. Udział w programie ma na celu przygotowanie osadzonych do pełnienia ról rodzicielskich i tym samym poprawę jakości ich relacji z dziećmi. Ma również uwrażliwiać na kwestie związane z niepełnosprawnością. Program składa się z dwóch części: teoretycznej oraz praktycznej, która odbywa się na terenie ośrodka rehabilitacyjnego.

Spotkanie mimo realizowania go za pośrednictwem wideokonferencji pozwoliło nie tylko na zaprezentowanie własnych rozwiązań, ale przede wszystkim stanowiła okazję do poznania programów realizowanych w europejskich systemach penitencjarnych.

 

Tekst i zdjęcia: kpt. Tomasz Marciniak

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej