13 grudnia 2023 roku pod Zakładem Karnym w Jastrzębiu-Zdroju miało miejsce uroczyste odsłonięcie tablicy upamiętniającej internowanych i osadzonych w tutejszym zakładzie działaczy NSZZ „Solidarność” oraz innych ugrupowań niepodległościowych i organizacji opozycyjnych.

W 42. rocznicę wprowadzenia stanu wojennego miało miejsce niezwykle ważne wydarzenie, które zwieńczyło podpisane 11.10.2023 r. porozumienie dotyczące upamiętnienia internowanych i osadzonych w tutejszym Zakładzie. Odsłonięcie tablicy jest wyrazem pamięci o wydarzeniach, które miały miejsce po wprowadzeniu stanu wojennego w 1981 r.

Wśród zgromadzonych na uroczystości  gości znaleźli się zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej płk Maciej Konior, który odczytawszy list Dyrektora Generalnego Służby Więziennej podkreślił heroizm i oddanie działaczy związków zawodowych oraz innych osób represjonowanych przez komunistyczne władze PRL. Wydarzenie to swoją obecnością uświetnili Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej ppłk Michał Mudy, dyrektor IPN w Katowicach Pan dr Andrzej Sznajder, internowany i osadzony w Zakładzie Karnym w Jastrzębiu-Zdroju Pan Grzegorz Stawski, Zastępca Prezydenta Miasta Jastrzębie-Zdrój Robert Cichowicz, przedstawiciele służb mundurowych, NSZZ „Solidarność”, gospodarki, sądownictwa i duchowieństwa. Tablicę tą poświęcił ks. Prałat Bernard Czernecki Kawaler Orderu Orła Białego.

Wydarzenie to było okazją do wspomnienia okresu stanu wojennego i cierpienia licznych ludzi walczących o wolną Polskę. Kwiaty złożone przez delegacje pod tablicą są wyrazem pamięci i szacunku wobec wszystkich internowanych.

 

tekst i zdjęcia: st. szer. Justyna Pająk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej