13 kwietnia 2023 r. odbyła się uroczystość nadania sztandaru Zakładowi Karnemu w Jastrzębiu-Zdroju. W tym doniosłym wydarzeniu udział wziął wiceminister sprawiedliwości Michał Woś.

        „Bóg, Honor, Ojczyzna to nie tylko słowa wyszyte złotymi nićmi, ale to są słowa, które noszą gigantyczne wartości za sobą. To są słowa symbole i to jest to zawołanie, za które ginęły pokolenia, to są te słowa, z którymi na ustach szli żołnierze pierwszej wojny światowej, to są te słowa, które mieli na ustach więziennicy umierając w Katyniu” – mówił minister Michał Woś do zgromadzonych funkcjonariuszy i gości, dodając: – „To są te słowa, które w walce o polską niepodległość były zawsze przy Polakach, w umysłach i sercach Polaków–patriotów.”

          W swoim wystąpieniu wiceminister podkreślił znaczenie oraz obecność funkcjonariuszy Służby Więziennej, którzy niezłomnie służą Rzeczypospolitej Polskiej. W imieniu Ministra Sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry, złożył słowa uznania i podziękowania dla funkcjonariuszy oraz pracowników za ich trudną i wymagającą pracę podkreślając ich rolę w systemie bezpieczeństwa państwa.

          Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński w swoim przemówieniu podkreślił znaczenie i tradycję sztandaru ”Chorągiew, bo taka była pierwsza nazwa sztandaru, wywodzi się z tradycji wojskowej i zawsze była chroniona jako symbol męstwa i honoru. Wojsko przysięgało na chorągiew, a jej utrata była hańbą”, Skierował również do kadry Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju następujące życzenia: „Niech ten sztandar będzie odzwierciedleniem najlepszych tradycji więziennictwa, symbolem naszej jedności i solidarności, wyrażającym służbę społeczeństwu, wierność ideałom praworządności. Niech przypomina, że służba wobec Ojczyzny wymaga odwagi, honoru i męstwa.”

          Akt nadania sztandaru poprzedziła msza święta odprawiona przez Biskupa pomocniczego i wikariusza generalnego archidiecezji katowickiej bpa Marka Szkudło w Kościele pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa w Jastrzębiu-Zdroju. W uroczystości nadania sztandaru, który został ufundowany Zakładowi Karnemu w Jastrzębiu-Zdroju przez Państwowe Przedsiębiorstwo Odzieżowe RAKON w Raciborzu udział wzięli m. in. wiceminister sprawiedliwości Michał Woś, Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Katowicach ppłk Maciej Konior, wiceprezes Sądu Okręgowego w Rybniku Paweł Stępień, przewodniczący Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa Czesław Tuła, przewodniczący Rady Krajowej Sekcji Służby Więziennej NSZZ Solidarność Andrzej Kołodziejski, Dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. prof. Józefa Świdra w Jastrzębiu-Zdroju Gabriela Jaworska, jak również przedstawiciele władz państwowych, administracji samorządowej, wymiaru sprawiedliwości, funkcjonariusze innych służb mundurowych oraz osoby reprezentujące instytucje, z którymi jastrzębska jednostka penitencjarna przez lata swojego istnienia współpracowała na różnych płaszczyznach.

          Poświęcony sztandar minister Woś przekazał na ręce Dyrektora Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju płk. Wojciecha Emerlinga. W czasie uroczystości w drzewce sztandaru zostały wbite gwoździe honorowe oraz dokonano wpisów do księgi pamiątkowej.

      Po części oficjalnej uroczystości uczestnicy wysłuchali krótkiego koncertu zespołu „Chwila Nieuwagi” w repertuarze pieśni z okresu powstań śląskich, pochodzących z płyty "Dostone żytko". Wybór repertuaru był związany z obchodzonym Rokiem Wojciecha Korfantego, jednego z ojców naszej niepodległości i wielkiego syna śląskiej ziemi.

 

Tekst i zdjęcia: por. Grzegorz Bojda

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej