W dniach 17 - 21 lutego 2023 roku, kolejne trzy szkoły średnie oraz studenci studiów resocjalizacji i socjoterapii z terenu województwa śląskiego wzięli udział w wizycie edukacyjnej na terenie Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju.  Młodzież Zespołu Szkół nr 6 im Króla Jana III Sobieskiego w Jastrzębiu-Zdroju,  III Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Mistrzostwa Sportowego im. Zbigniewa Herberta w Żorach oraz Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 im. K. Miarki w Pszczynie miała sposobność lepszego zrozumienia specyfiki pracy w służbie więziennej oraz zapoznania się z warunkami, jakie panują w miejscu odbywania kary.

Podczas wizyty uczniowie zobaczyli jak wygląda codzienna praca w zakładzie karnym oraz poznali najważniejsze aspekty związane z pracą funkcjonariuszy służby więziennej. Zwiedzanie zakładu karnego rozpoczęło się od kontroli osób wchodzących, gdzie omówiono zasady i procedury obowiązujące w zakładzie. Następnie młodzież zwiedziła cele mieszkalne i zapoznała się ze środkami przymusu bezpośredniego.

W trakcie wizyty młodzież mogła porozmawiać z funkcjonariuszami służby więziennej, którzy odpowiadali na pytania dotyczące pracy w zakładzie karnym oraz rekrutacji do służby więziennej. Funkcjonariusze przedstawili młodzieży wymagania i procedury rekrutacyjne, zwracając uwagę na wymagania dotyczące wykształcenia, niekaralności, zdrowia oraz kondycji fizycznej. Zaprezentowali także różnorodne formy szkoleń i specjalizacji, które są dostępne dla pracowników służby więziennej. Ponadto grupa studentów kierunku resocjalizacji i socjoterapii  miała okazję przeprowadzić z osadzonymi program resocjalizacyjny uprzednio przygotowany podczas zajęć na uczelni.

Wizyta edukacyjna w zakładzie karnym typu półotwartego ma na celu promowanie służby więziennej oraz zachęcanie młodych ludzi do rozważenia kariery w tej dziedzinie. W trakcie wizyty młodzież mogła zobaczyć, jak wygląda praca w służbie więziennej oraz jakie wymagania należy spełnić, aby móc rozpocząć pracę w tej dziedzinie. Promocja służby więziennej jest ważna ze względu na potrzebę pozyskania nowych funkcjonariuszy i pracowników, którzy będą w stanie zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na specjalistów w tej dziedzinie z uwagi na aktualnie trwającą rozbudowę naszej jednostki penitencjarnej.

Warto podkreślić, że Służba Więzienna to nie tylko praca związana z pilnowaniem osadzonych. Funkcjonariusze służby więziennej mają również za zadanie resocjalizację skazanych i zapewnienie im godziwych warunków odbywania kary. Praca ta wymaga nie tylko specjalistycznej wiedzy i umiejętności, ale także wysokiej kultury osobistej oraz empatii.

Wizyta edukacyjna w Zakładzie Karnym w Jastrzębiu-Zdroju była więc doskonałą okazją do zapoznania młodzieży z tym, jak wygląda praca w służbie więziennej oraz jakie wymagania należy spełnić, aby rozpocząć karierę w tej dziedzinie. Młodzież mogła zobaczyć na własne oczy, jak wygląda służba w zakładzie karnym, poznać specyfikę pracy funkcjonariuszy służby więziennej oraz dowiedzieć się, jakie umiejętności i kwalifikacje są wymagane od kandydatów na stanowiska w tej dziedzinie.

Wizyta edukacyjna była również doskonałą okazją do promowania służby więziennej jako atrakcyjnego pracodawcy, który oferuje rozwój zawodowy, szkolenia oraz specjalizacje. Warto zaznaczyć, że służba więzienna to nie tylko praca dla mężczyzn, ale również dla kobiet, które chcą wykonywać pracę związaną z bezpieczeństwem i resocjalizacją.

Tekst: por. Grzegorz Bojda

Zdjęcia: por. Dariusz Nalepa, por. Sabina Fuchs

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej