Honorowe krwiodawstwo to szczytna idea. Funkcjonariusze i pracownicy Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju wraz ze Strażakami Państwowej Straży Pożarnej w Jastrzębiu-Zdroju po raz kolejny udowodnili, że pomaganie mają we krwi i tłumnie stawili się 27.06.2022 podczas zorganizowanej wspólnie akcji honorowego oddawania krwi.

Podczas zorganizowanej akcji donacji, krew oddało łącznie 31 osób. Celem przedsięwzięcia było ukazanie Daru Krwi, jako formy współczesnego patriotyzmu i naturalnego obowiązku funkcjonariusza oraz urzędnika państwowego. Funkcjonariusz, który jest gotowy oddać drugiemu człowiekowi cząstkę siebie - krew, jest naturalnym uzupełnieniem obrazu osoby w mundurze reprezentującej Rzeczypospolita Polskę.

sporządził: por. Grzegorz Bojda

zdjęcia: kpt. Piotr Kula

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej