Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), oraz mając na uwadze zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego:
  1. Począwszy od dnia 18 marca 2020 r. od godziny 6:00, na terenie Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju, na okres 7 dni z ewentualną możliwością przedłużenia o koleje dni, wstrzymuje się:

 

  • zatrudnienie osadzonych poza terenem jednostki penitencjarnej;
  • udzielanie osadzonym widzeń;
  • odprawianie nabożeństw i udzielanie posług religijnych.

 

  1. Ewentualne przedłużenie ograniczeń wskazanych w punkcie 1, nastąpi na zasadach określonych w art. 247 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy.

 

  1. Ograniczenia, o których mowa w pkt. 1, są niezbędne dla minimalizowania zagrożeń epidemiologicznych, wynikają z rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego i uwzględniają potrzebę ochrony życia i zdrowia osadzonych i ich rodzin, a także funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.

 

  1. Funkcjonariusze i pracownicy Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju podejmą wszelkie możliwe do realizacji działania, dostosowane do swoich możliwości, mające na celu kompensację wprowadzonych  ograniczeń, a osobom pozbawionym wolności zostaną m.in. poszerzone uprawnienia do utrzymywania kontaktów z najbliższymi za pomocą środków komunikacji internetowej oraz telefonicznej. 
Zarządzenie 11/2020 Rozmiar: 134.4 kB
Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej