Mając na uwadze ogłoszenie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej   stanu epidemii oraz w związku z koniecznością podjęcia działań zapobiegawczych, w celu unieszkodliwienia źródeł zakażenia i przecięcia dróg szerzenia się choroby zakaźnej wywoływanej przez wirus COVID-19 (SARS-CoV-2), oraz mając na uwadze zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego:

 

 

  1. Na terenie Zakładu Karnego w Jastrzębiu – Zdroju, przedłuża się do dnia 01.04.2020 r, z ewentualną możliwością przedłużenia o kolejne dni, wstrzymanie:

 

  • zatrudnienia osadzonych poza terenem jednostki penitencjarnej;
  • udzielania osadzonym widzeń;
  • odprawiania nabożeństw i udzielanie posług religijnych.

 

  1. Ewentualne przedłużenie ograniczeń wskazanych w punkcie 1, nastąpi na zasadach określonych w art. 247 § 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny wykonawczy.

 

  1. Ograniczenia, o których mowa w pkt. 1, są niezbędne dla minimalizowania zagrożeń epidemiologicznych, wynikają z rekomendacji Głównego Inspektora Sanitarnego i uwzględniają potrzebę ochrony życia i zdrowia osadzonych i ich rodzin, a także funkcjonariuszy i pracowników Służby Więziennej.

 

  1. Funkcjonariusze i pracownicy Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju podejmą wszelkie możliwe do realizacji działania, dostosowane do swoich możliwości, mające na celu kompensację wprowadzonych ograniczeń, a osobom pozbawionym wolności zostaną m.in. poszerzone uprawnienia do utrzymywania kontaktów z najbliższymi za pomocą środków komunikacji internetowej oraz telefonicznej.

 

Rozmiar: 286.7 kB
Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej