Służba Więzienna nie pozostaje obojętna na sytuację związaną z epidemią choroby COVID-19 w kraju. W związku z akcją Resort Sprawiedliwości Pomaga, zainicjowaną przez Ministerstwo Sprawiedliwości, funkcjonariusze Zakładu Karnego w Jastrzębiu – Zdroju pozostają nadal w działaniu.

 I tak kolejnych 1000 maseczek wielokrotnego użytku, uszytych  w tutejszej jednostce,  przekazano Komendzie Wojewódzkiej Policji w Katowicach.

Następnych 450 sztuk  za pośrednictwem naszej jednostki przekazano  do Placówek Opiekuńczo -  Wychowawczych. W chwili obecnej  dodatkowych 500 sztuk oczekuje na wydanie do Ośrodka Pomocy Społecznej w Jastrzębiu – Zdroju.

Placówki Opiekuńczo – Wychowawcze odpowiadają za całokształt procesu wychowawczego i obejmują swoją działalnością najbardziej potrzebujące dzieci, natomiast Ośrodek Pomocy Społecznej kieruje swoją pomoc do osób wymagających wsparcia społecznego.

Maseczki ochronne przygotowane zostały przez Zakład Karny w Krzywańcu z myślą o pomocy ww. instytucjom.

Wzajemna pomoc trwa.

 

Tekst: kpt. Agnieszka Wazowska

Zdjęcia: st. sierż. Radosław Krzystała

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej