O roli zawodowej funkcjonariusza Służby Więziennej i autorskim programie resocjalizacyjnym rozmawiali ze studentami Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach przedstawiciele Zakładu Karnego w Jastrzębiu - Zdroju.

4 kwietnia w auli Uniwersytetu Śląskiego miało miejsce bardzo interesujące spotkanie przedstawicieli Służby Więziennej z jastrzębskiej jednostki penitencjarnej ze studentami I roku Wydziału Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Śląskiego.Służbę Więzienną reprezentowali: Dyrektor Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju ppłk Wojciech Emerling, Zastępca Dyrektora mjr Joanna Bijok, kpt. Agnieszka Wazowska oraz plut. Bartłomiej Sułkowski.

Wizyta była okazją do przybliżenia młodym ludziom charakteru pracy w Służbie Więziennej, która może ukierunkować ich dalszą edukację w obszarze pedagogiki resocjalizacyjnej, a w dalszej perspektywie aktywności zawodowej.

Spotkanie rozpoczęło się od projekcji filmu ” W Roli Ojca” w reżyserii Andrzeja Kałuszko, który zrealizowano na podstawie programu readaptacyjnego „Kochaj nie odrzucaj. Psychospołeczne aspekty niepełnosprawności-świadome rodzicielstwo”. Program ten Zakład Karny w Jastrzębiu-Zdroju realizuje wspólnie z OREW w Żorach. W trakcie projekcji filmu panowała wyjątkowa atmosfera. Od pierwszej do ostatniej minuty wszystkie osoby zgromadzone w auli Uniwersytetu Śląskiego ogladały film w skupieniu.

Po zakończonej projekcji filmu kadra jastrzębskiej jednostki penitencjarnej odpowiadała na pytania związane z programem readaptacyjnym „Kochaj nie odrzucaj” oraz o specyfikę i charakter wykonywanych zadań w Służbie Więziennej. Uzupełnieniem całej prezentacji programu „Kochaj nie odrzucaj” była możliwość obejrzenia wystawy niesamowitych fotografii Tomasza Nesinga, przedstawiających pracę osadzonych z Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju z podopiecznymi z Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Żorach.

Tego typu spotkanie było kolejną możliwością przedstawienia szerokiemu gronu programu readaptacyjnego „Kochaj nie odrzucaj” oraz filmu ” W Roli Ojca”, na podstawie którego został nakręcony. Podobne spotkanie miało miejsce 28 marca w Ośrodku Szkolenia Służby Więziennej w Kulach. Uczestniczyli w nim słuchacze szkolenia zawodowego na pierwszy stopień podoficerski Służby Więziennej.

tekst:plut Bartłomiej Sułkowski

zdjecia:plut Bartłomiej Sułkowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej