W dniach 16-17 maja 2022r. w sali konferencyjnej hotelu Diament w Zabrzu odbył się I Kongres Readaptacji. W gronie prelegentów był Dyrektor Zakładu Karnego w Jastrzębiu - Zdroju płk Wojciech Emerling.

Międzynarodowa konferencja naukowo-praktyczna pt. "Praktyczne wyzwania pracy readaptacyjnej" jest realizowana przez Fundację Instytut Readaptacji oraz Fundację Pomost.

Pośród prelegentów w dniu 16 maja 2022 r. wystąpił m.in  Dyrektor Zakładu Karnego w Jastrzębiu - Zdroju płk Wojciech Emerling, który w swoim wystąpieniu przedstawił realizowane przez funkcjonariuszy jastrzębskiej jednostki penitencjarnej programy readaptacyjne oraz zaprezentował wdrożone oraz planowane w niedalekiej przyszłości innowacyjne podejścia do resocjalizacji i readaptacji społecznej. Występ płk Wojciecha Emerlinga stanowił jeden z punktów odniesienia do problematyki współczesnej readaptacji społecznej oraz roli instytucji w readapatacji.

Kolejnego dnia uczestnicy kongresu mieli okazję podczas prowadzonych paneli praktycznych, zastanowić się nad wspólnymi doświadczeniami i praktykami readaptacji, starając się wypracować wspólne standardy postępowania, tworząc przy tym system wspracia skutecznej readaptacji. W roli moderatorów panelu praktycznego: Służba Więzienna, Policja wystąpili mjr Joanna Bijok - Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju oraz ppłk Krzysztof Karwowski - Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju.

Dopełnieniem wypracowanych koncepcji i wniosków dla teorii i praktyki było wystąpienie przedstawicieli Generalnej Dyrekcji Służby Sądowej i Więziennej Republiki Słowacji, które stanowiło punkt odniesienia do innowacyjnych koncepcji readaptacji realizowanych u naszych południowych sąsiadów.

Patronat honorowy nad I Kongresem Readaptacji objął Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg, Marszałek Województwa Śląskiego Jakub Chełstowski, Dyrektor Generalny Służby Więziennej gen. Jacek Kitliński oraz Prezydent Miasta Zabrza Małgorzata Mańka-Szulik.
Patronat naukowy objęły: Szkoła Wyższa Wymiaru Sprawiedliwości, Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II oraz Uniwersytet Kardynała Stanisława Wyszyńskiego w Warszawie.

tekst i zdjęcia: por. Grzegorz Bojda

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej