Zakład Karnym w Jastrzębiu-Zdroju gościł po raz kolejny wystawę przygotowaną przez Instytut Pamięci Narodowej. Tym razem podczas wykładu oraz na planszach prezentowana była Historia roku 1920 na Górnym Śląsku.

Realizowany projekt edukacyjny „Dziedzictwo pokoleń” jest efektem współpracy Służby Więziennej oraz Instytutu Pamięci Narodowej. Prezentacja składająca się z 9 plansz miała na celu dostarczenie osadzonym informacji na temat sytuacji zaistniałej na Górnym Śląsku po zakończeniu I Wojny Światowej. Na poszczególnych planszach zaprezentowano zagadnienia związane m. in. z wydarzeniami społecznymi w roku 1920, wycofaniem się wojsk niemieckich, Polskim Komisariatem Plebiscytowym, Międzysojuszniczą Komisją Rządzącą i Plebiscytową na Górnym Śląsku. Wystawa nawiązywała również do tematyki związanej z wybuchem i przebiegiem II Powstania Śląskiego, a także do sytuacji politycznej po powstaniu.

Podczas wykładów korzystano m.in. z opracowań i ikonografii przygotowanych przez Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Katowicach – „Plebiscyt na Górnym Śląsku”.

Podobnie jak w latach ubiegłych wystawa cieszyła się dużym zainteresowaniem osadzonych przebywających w tutejszej jednostce penitencjarnej. Dla części z nich stanowiła przyczynek do refleksji nad historią własną i swojej rodziny.

 

sporządził: ppor. Grzegorz Bojda

zdjęcia: sierż. Bartłomiej Sułkowski

Infografika „Plebiscyt na Górnym Śląsku” Na planszy można znaleźć podstawowe informacje na temat kampanii plebiscytowej, przebiegu oraz konsekwencji plebiscytu na Górnym Śląsku, który odbył się 20 marca 1921 r. Jej sporą część zajmują przykłady polskiej i niemieckiej propagandy plebiscytowej – gazety, pocztówki, czy plakaty. Zawiera ponadto mapę, 3 diagramy i kalendarium wydarzeń. Rozmiar: 3.9 MB
Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej