8.03.2021 roku jastrzębski Zakład Karny wizytowali Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej gen. Andrzej Leńczuk oraz Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Katowicach ppłk Łukasz Górny.

Wizytujący mieli możliwość udziału w odprawie kadry kierowniczej oraz zapoznania się nie tylko ze specyfiką i funkcjonowaniem tutejszej jednostki penitencjarnej, ale także miejscem planowanego posadowienia trenażera w powstającym kompleksie ćwiczebno-szkoleniowym.

Odprawa kadry kierowniczej Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju odbyła się z zachowaniem pełnego rygoru sanitarnego.

Dyrektor Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju ppłk Wojciech Emerling omówił historię powstania zakładu karnego oraz wyzwania, które zostały postawione przed funkcjonariuszami jastrzębskiej Służby Więziennej. W trakcie spotkania przybliżył plany inwestycyjne jednostki na najbliższy czas - budowę kompleksu ćwiczebno-szkoleniowego, hali produkcyjnej dla więźniów oraz domu przejściowego.

Pan ppłk Łukasz Górny podkreślił znaczenie Zakładu Karnego w systemie penitencjarnym śląskiego więziennictwa oraz podziękował kadrze jednostki za wzorowe wywiązywanie się z obowiązków służbowych. „Zaangażowanie funkcjonariuszy, a także kształtowanie właściwej atmosfery pomiędzy funkcjonariuszami, do czego przyczynia się m.in. kadra zarządzająca jednostki ma odzwierciedlenie w niewielkiej liczbie niepożądanych zdarzeń występujących w Zakładzie Karnym w Jastrzębiu – Zdroju”.

Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej gen. Andrzej Leńczuk podsumował miniony 2020 rok, akcentując przy tym wyzwania, które związane są z aktualną sytuacją epidemiczną na terenie jednostek Służby Więziennej. Przypomniał o odpowiedzialności kadry więziennej w zapewnieniu bezpieczeństwa osobistego osób odbywających karę pozbawienia wolności. Złożył również „głębokie uznanie dla kadry tutejszej jednostki penitencjarnej za zaangażowanie w proces resocjalizacji skazanych recydywistów w trakcie realizacji m.in. autorskim programów readaptacyjnych, które uzyskały uznanie w gronie eksperckim”.

Tekst i zdjęcia: ppor. Grzegorz Bojda

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej