Wojna czechosłowacko-polska o Śląsk Cieszyński była jednym z najważniejszych wydarzeń historycznych, które wpłynęły na losy obu narodów. Konflikt ten miał miejsce w latach 1919-1920 i był spowodowany różnicami w interpretacji postanowień traktatu wersalskiego, który przewidywał podział Śląska Cieszyńskiego między Polskę a Czechosłowację. Wojna ta była bardzo krwawa i pozostawiła wiele trudnych do zagojenia ran w stosunkach polsko-czeskich.

Wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy, że to, co działo się w tamtych czasach, ma wpływ na ich codzienne życie. Dlatego też, kiedy historyk Daniela Korbela, doktor Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach postanowił przeprowadzić wykład dla osadzonych w zakładzie karnym na temat wojny czechosłowacko-polskiej o Śląsk Cieszyński. Wiele osób było zaskoczonych i zaciekawionych tematem.

Wykład ten był bardzo ważny z kilku powodów. Po pierwsze, pozwolił osadzonym na poznanie ważnego fragmentu historii, który miał wpływ na ich ojczyznę. Dzięki temu wykładowcy i słuchaczom udało się przełamać stereotypy i uprzedzenia, które często są przyczyną konfliktów i napięć między różnymi grupami społecznymi. Po drugie, wykład ten był sposobem na pobudzenie refleksji i zrozumienia, że wiele z naszych działań i wyborów ma swoje korzenie w przeszłości. Prelegent podczas wykładu zwrócił uwagę na to, jaki był prawdziwy rozkład sił wojsk czechosłowackich i polskich w wojnie, ile żołnierzy w rzeczywistości zamordowali czechosłowaccy żołnierze w Stonawie. Według słów Korbela ciągle są odnajdywane nowe dokumenty historyczne, które należy brać pod uwagę.

Wykład został przeprowadzony w sposób bardzo przystępny dla słuchaczy. Dr Daniel Korbel zaczął od przedstawienia kontekstu politycznego i społecznego tamtych czasów, a następnie omówił szczegóły wojny czechosłowacko-polskiej o Śląsk Cieszyński. Słuchacze mieli również okazję zadawać pytania.

Wykład ten miał duże znaczenie dla osadzonych, ponieważ pozwolił im na rozwinięcie swojej wiedzy i zainteresowania historią. Dzięki temu mogą lepiej zrozumieć swoje miejsce w społeczeństwie i przyczyny swojego pobytu w więzieniu. Wykład historyka był także sposobem na rehabilitację osadzonych, ponieważ pozwolił im na zyskanie nowych umiejętności i wiedzy, co może przyczynić się do poprawy ich sytuacji po wyjściu z więzienia.

Jest to bardzo ważne, że w ramach działań resocjalizacyjnych dla osadzonych organizowane są takie wykłady i inne formy edukacji. Pozwala to na rozwijanie ich zainteresowań i zdobywanie wiedzy, co jest kluczowe dla poprawy ich sytuacji życiowej i szans na powrót do społeczeństwa.

 

Tekst: por. Grzegorz Bojda

Zdjęcia: por. Dariusz Nalepa

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej