9 kwietnia w zabrzańskim zakładzie karnym odbyły się zajęcia edukacyjne, w których uczestniczyli Dyrektor Zakładu Karnego w Jastrzębiu Zdroju ppłk Wojciech Emerling oraz autorki programu ,,Kochaj, nie odrzucaj” mjr Joanna Bijok oraz kpt. Agnieszka Wazowska.

Na kilka godzin świetlica w zabrzańskiej jednostki penitencjarnej przeobraziła się w salę kinową, w której odbyła się projekcja filmu ,,W roli ojca” w reżyserii Andrzeja Kałuszko, zrealizowanego na podstawie programu readaptacyjnego „Kochaj, nie odrzucaj. Psychospołeczne aspekty niepełnosprawności-świadectwem rodzicielstwa”.

Program ten realizowany jest w Zakładzie Karnym w Jastrzębiu-Zdroju we współpracy z Ośrodkiem Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczym w Żorach. Ten niezwykły obraz przedstawiający pracę osadzonych z podopiecznymi Ośrodka Rehabilitacyjno-Edukacyjno-Wychowawczego w Żorach obejrzeli funkcjonariusze oraz osadzeni odbywający karę pozbawienia wolności w Zakładzie Karnym w Zabrzu. Po zakończonej projekcji kadra jastrzębskiej jednostki penitencjarnej odpowiadała zgromadzonej widowni  na liczne pytania dotyczące kulis powstawania filmu oraz  samego programu readaptacyjnego.

Warto podkreślić, że zajęcia edukacyjne prowadzone przez Zakład Karny w Jastrzębiu-Zdroju, cieszą się sporym zainteresowaniem.  Podobne spotkanie, kilka dni później, odbyło się w Cieszynie. Wzieli w nim udział słuchacze pedagogiki specjalnej w zakresie oligofrenopedagogiki na Uniwersytecie Śląskim w Cieszynie.

tekst:plut. Bartłomiej Sułkowski

zdj. Służba Więzienna

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej