W ostatnich latach zauważalny jest wzrost działań mających na celu edukację prawno-kryminalną młodzieży. Jednym z niezwykłych przykładów jest inicjatywa funkcjonariuszy Służby Więziennej z Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju. Funkcjonariusze Służby Więziennej postanowili przekazać młodzieży wiedzę na temat przyczyn popełniania przestępstw, odpowiedzialności karnej nieletnich oraz przedstawili realia stosowania środków przymusu bezpośredniego.

Zaskakującym elementem tego projektu było przeniesienie edukacji bezpośrednio do środowiska szkolnego. Funkcjonariusze w dniu 08.12.2023 przeprowadzili zajęcia w Szkole Podstawowej Nr 9 w Jastrzębiu-Zdroju, co pozwoliło na bezpośredni kontakt z uczniami i stworzenie atmosfery otwartej rozmowy na trudne tematy.

 

Podczas zajęć omówiono zjawiska prowadzące do popełniania przestępstw, ukierunkowując uwagę na aspekty społeczne i psychologiczne. Przedstawiono także realne konsekwencje działań nieletnich w świetle prawa karnego, zwracając uwagę na odpowiedzialność, której mogą się spodziewać za swoje decyzje.

 

Jednym z elementów spotkania było zaprezentowanie środków przymusu bezpośredniego, aby zobrazować realia działań Służby Więziennej. To nie tylko zwiększyło świadomość młodzieży na temat konsekwencji popełniania przestępstw, ale również przyczyniło się do zrozumienia roli funkcjonariuszy w systemie wymiaru sprawiedliwości.

 

Inicjatywa spotkała się z pozytywnym przyjęciem zarówno ze strony uczniów jak i nauczycieli. Wprowadzenie takiej formy edukacji prawnej do szkół może stać się inspiracją dla innych placówek edukacyjnych ukierunkowanych na profilaktykę i edukację młodego pokolenia.

 

Tekst: por. Grzegorz Bojda

Zdjęcia: por. Grzegorz Bojda, kpt. Roman Kamiński

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej