W dniu 26.11.2022 w Jastrzębiu-Zdroju odbyła się uroczysta akademia z okazji Dni Honorowego Krwiodawstwa w Polsce. Swoje święto podczas akademii obchodził również klub HDK PCK przy Zakładzie Karnym w Jastrzębiu-Zdroju - X lecie swojego istnienia oraz Miejski Klub HDK PCK im. Henryka Sławika przy Oddziale Regionalnym PCK w Jastrzębiu-Zdroju - XV lecie istnienia.

Podczas uroczystości wyróżniony Odznaką Honorową III stopnia Polskiego Czerwonego Krzyża został m.in. nasz funkcjonariusz kpt. Piotr Kula, prezes Zarządu Regionalnego Polskiego Czerwonego Krzyża w Jastrzębiu-Zdroju. Odznakę Honorową Polskiego Czerwonego Krzyża IV stopnia przyznano Klubowi HDK PCK przy Zakładzie Karnym w Jastrzębiu-Zdroju.

W trakcie uroczystości Złotą Odznakę Honorową „Za zasługi dla Województwa Śląskiego” przyznano Zakładowi Karnemu w Jastrzębiu-Zdroju, którą w imieniu jednostki penitencjarnej odebrał płk Wojciech Emerling – Dyrektor Zakładu Karnego.

Akademię uświetniły występy artystyczne, a czas umiliły obecnym m. in. gitarowe brzmienia, pokazy tańca irlandzkiego oraz tańca w wykonaniu dzieci. Wszystkim krwiodawcom oraz odznaczonym serdecznie gratulujemy.

 

Galeria zdjęć: www.facebook.com/RCKiKwRaciborzu/photos/pcb.5846914882025435/5846888782028045

Tekst: por. Grzegorz Bojda

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej