Niosąc lampiony ze Światłem, dzielą się radosną nowiną i krzewią największe uniwersalne wartości braterstwa i pokoju.

            Betlejemskie Światło Pokoju to coroczna akcja skautów i harcerzy, kiedy to przed Świętami Bożego Narodzenia przekazują symboliczny ogień, zapalony w Grocie Narodzenia Chrystusa w Betlejem.

            Dnia 24 grudnia Betlejemskie Światło Pokoju dotarło do Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju. Z rąk 12 Drużyny Harcerskiej "Puszcza", Hufca ZHP w Jastrzębiu-Zdroju im. Józefa Kreta odebrał je płk Wojciech Emerling - Dyrektor Zakładu Karnego w Jastrzębiu-Zdroju.

 

tekst: por. Grzegorz Bojda

zdjęcia: st. sierż. Bartłomiej Sułkowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej