W ostatnich latach coraz większą uwagę społeczeństwa przyciągają działania organizacji pozarządowych, które angażują się w pomoc osobom potrzebującym. Jedną z takich organizacji jest Fundacja „Anioły w piżamkach”, która niedawno przeprowadziła niezwykłą akcję - pomalowała salę widzeń w naszym Zakładzie Karnym. Fundacja Anioły w piżamkach działa na rzecz dzieci i młodzieży, którą motywuje i inspiruje do pomagania innym. Tym razem postanowili pomóc również osobom dorosłym, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Sale widzeń w więzieniach są miejscami, gdzie skazani spotykają się z rodzinami i bliskimi. Jednak często są one pozbawione jakiejkolwiek estetyki i przytulności. „Anioły w piżamkach” postanowiły to zmienić. Dzięki współpracy z Dyrekcją Zakładu Karnego fundacja przeprowadziła akcję malowania jednej z sal widzeń. Trzy przemiłe Panie stworzyły niezwykłe malowidła na ścianach. Sala otrzymała unikalny wystrój, który miał na celu stworzenie przyjemnej atmosfery dla spotkań rodzinnych- zwłaszcza tych, w których uczestniczą dzieci. Panie z Fundacji pokazały że nawet w miejscach, które kojarzą się z trudnymi sytuacjami, można wprowadzić pozytywne zmiany. Nie tylko więźniowie, ale także ich rodziny były zachwycone nowym wyglądem sali widzeń. Spotkania stały się bardziej przyjemne i komfortowe, a atmosfera sprzyjała budowaniu relacji rodzinnych. Fundacja Anioły w piżamkach udowodniła, że pomoc może przyjść z najmniej oczekiwanych miejsc. Jej inicjatywa pokazała, że nawet w zakładzie karnym można wprowadzić pozytywne zmiany, które mają ogromne znaczenie dla osób przebywających tam. Anioły w piżamkach udowodniły, że nie ma ograniczeń, jeśli chodzi o pomoc drugiemu człowiekowi.

Tekst: st. szer. Justyna Pająk

Zdjęcia: st. szer. Justyna Pająk

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej