W 100.rocznicę powstania PCK Zakład Karny w Jastrzębiu – Zdroju otrzymał Medal 100 – lecia Polskiego Czerwonego Krzyża.

16 listopada br.  miała miejsce uroczysta akademia  z okazji 100 – lecia PCK w Polsce.  W tym szczególnym dniu Zakład Karny w Jastrzębiu – Zdroju w dowód uznania za wieloletnie efektywne wsparcie,  otrzymał Medal 100 – lecia Polskiego Czerwonego Krzyża.

Tutejszą jednostkę penitencjarną reprezentował mjr Krzysztof Karwowski– z-ca  Dyrektora Zakładu Karnego w Jastrzębiu – Zdroju.  Podczas uroczystości zaprezentowano nowy, poświęcony Sztandar Oddziału Regionalnego Polskiego Czerwonego Krzyża oraz wręczono wiele odznaczeń między innymi funkcjonariuszom naszej jednostki.

 

Tekst: kpt. Agnieszka Wazowska

Zdjęcia: Służba Więzienna

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej