101 lat minęło odkąd Polska po 123 latach niewoli odzyskała niepodległość

Służba Więzienna włączyła się bardzo aktywnie w obchodzenie tej ważnej dla każdego Polaka rocznicy. W dniu 11 listopada na zaproszenie Starosty Jasielskiego Adama Pawlusia, Burmistrza Miasta Jasła Ryszarda Pabiana oraz Wójta Gminy Jasło Wojciecha Piękosia Dyrektor Zakładu Karnego w Jaśle ppłk Mirosław Władyka wziął udział w uroczystych obchodach Narodowego Święta Niepodległości.Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 9.00 Mszą Świętą w Kościele Ojców Franciszkanów w Jaśle, której przewodniczył ks.dziekan Zbigniew Irzyk. Następnie wszyscy uczestnicy Mszy przy akompaniamencie Orkiestry Dętej działającej przy Gminnym Ośrodku Kultury w Jaśle wraz ze zgromadzonymi mieszkańcami Jasła udali się pod Grób Nieznanego Żołnierza w Parku Miejskim gdzie odśpiewano hymn państwowy.Tam po odczytaniu Apelu Pamięci przedstawiciele władz samorządowych, parlamentarzystów, służb mundurowych oraz instytucji z terenu miasta Jasła złożyli kwiaty. Na zakończenie uroczystości przemówienie okolicznościowe wygłosił Starosta Jasielski Adam Pawluś.

Tekst i zdjęcia: mjr Piotr Chmielewski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej