W dniu 13. 09. 2019 r., Dyrektor Zakładu Karnego w Jaśle uczestniczył w uroczystych obchodach 80. Rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej oraz 80. Rocznicy Napaści ZSRR na Polskę. Ważnym punktem wydarzenia było złożenie kwiatów pod pomnikiem „Dąb Pamięci”, który upamiętnia osobę majora Mulińskiego.

Major Antoni Muliński to żołnierz, jeniec ze Starobielska zamordowany przez sowietów w Charkowie, jedna z wielu ofiar zbrodni katyńskiej, ale dla członków społeczności jasielskiej to przede wszystkim syn tej ziemi, pochodzący z pobliskich Kołaczyc.

Po latach, w których ukrywana była prawda o Katyniu, major Muliński, tak jak i inne ofiary radzieckiej zbrodni wojennej, jest upamiętniany w godny sposób. Służba Więzienna również uczestniczy w wydarzeniach przypominających losy tych, którzy oddali swoje życie za Polskę.

 

Tekst: kpt. Marcin Gawior

Zdjęcia: kpt. Michał Michalski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej