Nieraz korzystamy z zasobów ziemi w sposób zachłanny, zbyt łapczywy. A kiedy już przetworzymy i zużyjemy to, co zostało wyprodukowane, to wtedy oddajemy przyrodzie górę śmieci, zdarza się że takich, których biodegradacja trwa dziesiątki, a nawet setki i tysiące lat. I tak gromadzi się coraz więcej świadectw ludzkiej działalności w leśnych ostępach, w wodzie, w powietrzu.

Przychodzą też momenty otrzeźwienia. Wtedy mobilizujemy się i sprzątamy…, niektórzy akcyjnie, raz do roku, w Dniu Sprzątania Świata, innym wchodzi to w nawyk-przestają śmiecić i na co dzień zaczynają dbać o swoje otoczenie. Tych drugich jest coraz więcej, ale niestety…, wciąż za mało..., a śmieci przybywa.

W tym roku również był czas na uporządkowanie terenu przy zakładzie karnym, ale Sprzątanie Świata to nie tylko zebranie plastiku, puszek i papierów. To także działanie na rzecz wzrostu świadomości ekologicznej. Jak zutylizować śmieci z gospodarstwa domowego? Jak postępować ze zużytymi olejami samochodowymi, rozpuszczalnikami, niepotrzebnymi farbami, bateriami? Co zrobić z resztkami organicznymi? Okazuje się, że wielu przedmiotom z wolnodegradujących tworzyw można dać drugie życie, a resztki organiczne to świetny kompost.

O tym właśnie skazani rozmawiali z uczniami Zespołu Szkół Nr 1 im. Ignacego Łukasiewicza w Gorlicach, ponieważ ze sprawami ekologii i ochrony środowiska młodzież jest najbardziej na bieżąco i to właśnie w młodym pokoleniu odnajdujemy najlepszych orędowników dbałości o przyrodę.

 

Tekst: kpt. Marcin Gawior

Zdjęcia: kpt. Michał Michalski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej