16 lipca 2020r. Urząd Gminy w Jaśle otrzymał 3000 maseczek ochronnych uszytych przez skazanych odbywających karę w Zakładzie Karnym w Jaśle w ramach akcji #ResortSprawiedliwościPomaga

Przedstawiciel Dyrektora Zakładu Karnego w Jaśle mjr Piotr Chmielewski przekazał na ręce Wójta Gminy Jasło Pana Wojciecha Piękosia maseczki uszyte w ramach programu resocjalizacyjnego ”Pomagać chcemy-maseczki szyjemy”.

Z inicjatywy Ministra Sprawiedliwości, Prokuratora Generalnego – Zbigniewa Ziobro - Służba Więzienna pomaga instytucjom samorządowym, szpitalom, hospicjom, placówkom medycznym, Domom Pomocy Społecznej, Domom Dziecka, strażakom. Maseczki uszyte w jasielskiej jednostce penitencjarnej wesprą instytucje zajmujące się osobami niepełnosprawnymi, gminne ośrodki zdrowia oraz strażaków ochotników Gminy Jasło.

Zakład Karny w Jaśle, podobnie jak wiele jednostek penitencjarnych, włączył się w w kwietniu 2020 r. w akcję pomocową, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom społecznym, zagospodarowując skazanym czas, ucząc właściwych postaw.

Wierzymy, że pomaganie ma sens dlatego z przyjemnością pomagamy.


Tekst i zdjęcia:  mjr Piotr Chmielewski

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej