07 listopada 2019 r. na terenie Zakładu Karnego w Jaśle gościliśmy Pana Marcina Tyburczego, dyrektora projektu „Poznaj prawdę a prawda Cię uwolni”. Ten projekt to  jedna z wielu inicjatyw, realizowanych przez Fundację Latarnia

Misją Fundacji Latarnia jest działanie na rzecz osób wykluczonych społecznie, w szczególności osób bezdomnych, uzależnionych i byłych skazanych oraz profilaktyczne, edukacyjne i terapeutyczne wspieranie tych ludzi w ich życiu osobistym, rodzinnym i społecznym.   Spotkanie miało charakter autorski,  oparty na świadectwie z życia Pana Marcina Tyburczego, który szczerze i bezpretensjonalnie przedstawił grupie skazanych uzależnionych swoją wstrząsającą historię,  pokazał realia swej walki o godność osobistą i ceny, którą  zapłacił, aby żyć bez nałogów, w wolności od narkotyków, alkoholu, pornografii, przemocy i od lęku przed konsekwencjami, które powodowały w jego przeszłości używki, czyniąc świat smutnym, pozbawionym wszelkich norm. Aktualnie Pan Marcin, po 12 latach trzeżwego życia, jest szczęśliwym mężem i ojcem, pedagogiem, nauczycielem historii oraz raperem o pseudonimie artystycznym "Kryzys". Muzykę tworzy od końca lat 90-tych ubiegłego wieku, a w czasie spotkania przedstawił materiał ze swej solowej,  bardzo osobistej płyty „Nie ma dróg bez nóg”.  Przekaz słowno - muzyczny płyty budzi nadzieję, dotyka serc, ciekawie przedstawia proces nawrócenia na drogę wiary i otrząsania się z życiowego upadku, który dostępny jest przecież każdemu człowiekowi.Słowa i muzyka Marcina Tyburczego  nie mają na celu robić wrażenia na słuchaczach, lecz mieć na nich wpływ.
Przy organizowaniu tego typu spotkań, nam jako kadrze terapeutycznej towarzyszy przekonanie, że ważna jest każda forma wspomagająca zdrowienie i readaptację, tym bardziej taka, za którą kryje się prawdziwy człowiek i jego autentyczna historia.
    Dziękujemy Panu Marcinowi, że wykazał się w tym dniu zrozumieniem, cierpliwością i życzliwością.

Tekst: kpt. Lilianna Polak
Zdjęcia: mjr Piotr Chmielewski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej