Mediacja to próba doprowadzenia do ugodowego, satysfakcjonującego strony rozwiązania sporu na drodze dobrowolnych negocjacji prowadzonych przy udziale osoby trzeciej.

Doceniając wagę ogólnopolskiej akcji informacyjnej, Zakład Karny w Jaśle, po raz kolejny włączył się w obchody Międzynarodowego Dnia Mediacji. Dzięki współpracy nawiązanej z Polskim Centrum Mediacji, oddział w Krośnie, zorganizowano spotkanie na temat alternatywnych sposobów rozwiązywania sporów. Ze skazanymi odbywającymi karę w jasielskiej jednostce spotkała się Pani Bernadetta Michna oraz Pani Ewa Steliga - mediatorki ujęte w wykazie osób godnych zaufania uprawnionych do przeprowadzania postępowania mediacyjnego przy Sądzie Okręgowym w Krośnie.

Skazani aktywnie uczestniczyli w spotkaniu, zadając wiele rzeczowych pytań. Po spotkaniu wielu z nich doszło do wniosku, że zdobyta wiedza na temat mediacji może się przydać się w przyszłości.

 


 

Tekst:mjr Piotr Chmielewski

Zdjęcia: st.szer. Mateusz Złotek

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej