Dyrektor Zakładu Karnego w Jaśle ppłk Mirosław Władyka wręczył funkcjonariuszom akty nominacyjne i odznaczenia

Z okazji Święta Odzyskania Niepodległości funkcjonariusze Zakładu Karnego w Jaśle otrzymali akty nominacyjne na wyższe stopnie służbowe i odznaczenia resortowe. Awansowano 3 oficerów oraz 7 podoficerów. Minister Sprawiedliwości uhonorował chorążego Tomasza Karamon brązową odznaką „ Za zasługi w pracy penitencjarnej”.

Gratulując awansowanym i odznaczonemu Dyrektor Zakładu Karnego w Jaśle podkreślił ważną rolę Służby Więziennej w strukturach państwa polskiego. Podziękował za sumienne wykonywanie obowiązków służbowych. Życzył kolejnych awansów i zadowolenia z pracy, w dobrej i koleżeńskiej atmosferze.

 

Tekst: mjr Piotr Chmielewski

Zdjęcia: kpt. Krzysztof Kania

 

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej