Ppłk Magdalena Zwierzchowska – Dyrektor Zakładu Karnego w Inowrocławiu wzięła udział w zorganizowanych przez nauczycieli oraz uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Jana Pawła II w Inowrocławiu występach poetyckich z okazji święta Wszystkich Świętych. Zakład Karny w Inowrocławiu reprezentowali również ppor. Krzysztof Spała oraz ppor. Waldemar Warmuz.

Zaduszki

Dzień Zaduszny wywodzi się z praktyk pobożnościowych wczesnośredniowiecznych mnichów – nabożeństw odprawianych corocznie w różnych klasztorach za zmarłych współbraci. Już w początkach VII wieku Izydor z Sewilli zalecał odprawianie w klasztorach mszy za dusze zmarłych zakonników. Od IX wieku, podczas specjalnych nabożeństw w niektórych opactwach, zaczęto obejmować intencjami modlitewnymi wszystkich zmarłych chrześcijan, nie tylko zakonników.

Zespół Szkół Chemiczno – Elektronicznych w Inowrocławiu

Zakład Karny w Inowrocławiu oraz Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Inowrocławiu ściśle współpracują w kształtowaniu wśród młodzieży postawy poszanowania tradycji. W Szkole funkcjonują dwie klasy o profilu „mundurowym”. Jest tok klasa „policyjna” i „pożarnicza”.

W ramach współpracy uczniowie klas zapraszani są na różnego rodzaju spotkania, wykłady i pogadanki odbywające się w Zakładzie Karnym.

Akademia

Tym razem to przedstawiciele Zakładu Karnego odwiedzili uczniów. Funkcjonariusze zostali zaproszeni przez mgr Grażynę Kadłubowską – Dyrektora Szkoły do udziału w zorganizowanej przez uczniów akademii z okazji Zaduszek. W akademii wzięła udział również Beata Kowalska – Naczelnik Wydziału Edukacji. Uczniowie recytowali poezję oraz śpiewali pieśni.

 

Tekst/ zdjęcia: ppor. Krzysztof Spała

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej