Z inicjatywy funkcjonariuszy działu terapeutycznego Zakładu Karnego w Inowrocławiu 13 lipca br. odbyło się kolejne terapeutyczne „spotkanie rodzinne”.

Sieć wsparcia

Niezwykle ważną rolę w trzeźwieniu odgrywa dla pacjentów Oddziału Terapeutycznego po opuszczeniu Zakładu Karnego sieć wsparcia jaką stanowi rodzina. Niestety więzi rodzinne skazanych recydywistów penitencjarnych uzależnionych od alkoholu są bardzo często słabe lub zerwane. Terapeutyczne spotkanie rodzinne ma na celu pomóc skazanym w rozpoczęciu pracy nad odbudową lub wzmocnieniem tych relacji.

Spotkanie rodzinne

Spotkanie jest czymś więcej niż tylko „widzeniem”. Uczestniczyć w nim mogą wyłącznie najbliżsi skazanego, którzy pozytywnie wpływają na proces trzeźwienia pacjenta. Podczas trzech godzin spotkania - rodziny mogą porozmawiać z wychowawcą i terapeutami na temat postępów w procesie terapeutycznym swojego najbliższego, poprosić o radę w jaki sposób mogą pomóc w zachowaniu trzeźwości lub gdzie i do kogo zwrócić się o pomoc w przypadkach nawrotu choroby. Często spotkanie jest połączone z mikroedukacją na temat roli rodziny w procesie trzeźwienia.

Tekst/ zdjęcia: ppor. Krzysztof Spała

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej