W Zakładzie Karnym w Inowrocławiu w dniu 11 czerwca 2019 r. odbyło się przedstawienie teatralne Krakowskiego Teatru „ Kurtyna”.

Spektakl

Odbiorcami przedstawienia byli skazani odbywający karę w inowrocławskiej jednostce. Artyści z Krakowa w ponad godzinnym spektaklu pt. „Wyzwanie” zaprezentowali widowni prawdziwe emocje i profilaktyczny przekaz.

Historia z życia

Bohaterka spektaklu, otoczona murem obojętności rówieśników jest typem samotnika, znajdującego akceptację jedynie w gronie nauczycieli. Ambitna, inteligentna, pracowita, sumienna i pełna ciekawości świata otrzymuje szansę uczestnictwa w ogólnokrajowym projekcie. Dla Basi jest to nagroda, mogąca urzeczywistnić marzenia o realizacji pasji. Dla jej rodziców to tylko kłopotliwy epizod w życiu córki. Jak współczesny Faust dziewczyna podejmuje wyzwanie i przekracza próg do nowego świata, do sieci, gdzie znajdziemy wszystko to, co kiedyś było tylko w realnym świecie. Z jedną różnicą, w sieci wszystko dzieje się szybciej i tak naprawdę, nikt nad tym nie ma kontroli. Adrenalina, smak ryzyka, chęć podobania się, bycia popularnym i pojawiające się używki. Bohaterka spektaklu - Basia, zatraciła się w tym świecie. Lecz kiedy w finale przedstawienia jej nauczyciel daje dziewczynie szansę podjęcia prawdziwego, opartego na fundamentalnych wartościach wyzwania, widz wie, że jest to jedyna droga do zrozumienia i poznania siebie.

Wartości wychowawczo-profilaktyczne

Widowisko pełne przykładów z życia, pokazujące jak łatwo można się zatracić i zejść na niewłaściwe tory. Ukazuje jak właściwie kształtować postawy społeczne, uczy krytycznego myślenia i zaspokajania potrzeb psychoemocjonalnych w sposób zgodny z przyjętymi normami, regułami i zasadami przywiązania do wartości, właściwych norm i wzorców zachowań. Spektakl niesie za sobą również możliwości rozwijania umiejętności wyrażania własnych emocji oraz zagadnień z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych oraz postaw aprobujące abstynencję i unikanie substancji psychoaktywnych.

 

Tekst/ zdjęcia: mł. chor. Łukasz Lewandowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej