W miniony weekend obchodzony był Światowy Dzień Walki z Depresją. Według Światowej Organizacji Zdrowia depresja jest czwartą najpoważniejszą chorobą na świecie i jedną z głównych przyczyn samobójstw.

Choroba cywilizacyjna

Choroba ta może dotknąć każdego człowieka. Bez względu na płeć, wiek, czy status społeczny. Często rozwija się latami, dyskretnie i powoli odbierając radość z życia. Depresja dotyka ludzi w różnym wieku, z różnych środowisk i mieszkających we wszystkich krajach. Jest przyczyną cierpień psychicznych i negatywnie wpływa na osoby chore, przeszkadzając nawet w wykonywaniu najprostszych codziennych czynności. Bywa, że prowadzi do zniszczenia relacji z rodziną, przyjaciółmi oraz bardzo często do niezdolności do pracy zarobkowej. W najgorszym przypadku może stać się przyczyną samobójstwa i jest drugą najczęściej występującą przyczyną zgonów w grupie osób w wieku 15-29 lat.

Profilaktyka

Młodszy psycholog działu penitencjarnego Zakładu Karnego w Inowrocławiu - st. szer. Joanna Wojciechowska zorganizowała wykład dla skazanych dotyczący tematyki depresji. Poza prezentacją multimedialną zaprezentowano filmy edukacyjne na temat walki z depresją. Omówiono typowe objawy depresji, formy jej przeciwdziałania oraz miejsca, gdzie można udać się po specjalistyczną pomoc. Skazani aktywnie uczestniczyli w spotkaniu dzieląc się swoimi refleksjami i wiedzą dotyczącą walki z depresją. Spotkania w ramach oddziaływań psychologicznych i profilaktycznych są wskazane w procesie resocjalizacji skazanych.

 

Tekst: st. szer. Joanna Wojciechowska

Zdjęcia: mł. chor. Łukasz Lewandowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej