Wzorem lat ubiegłych w Zakładzie Karnym w Inowrocławiu odbyło się spotkanie opłatkowe z Biskupem. Tego roku osadzonych odwiedził Biskup Pomocniczy Archidiecezji Gnieźnieńskiej Krzysztof Wętkowski. Ksiądz Biskup odprawił dla skazanych mszę świętą, a następnie podzielił się wigilijnym opłatkiem z osadzonymi.

Święta za więziennym murem

Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowo trudny czas dla osób pozbawionych wolności. Dzieje się tak za sprawą odosobnienia i tęsknoty za najbliższymi. Święta są zatem czasem refleksji i zadumy nad swoim życiem i postępowaniem. W polskiej tradycji tych świąt jest wiele obrzędów i symboli. Strojenie choinki, łamanie się opłatkiem, czy składanie życzeń są to zachowania często spotykanie w polskim społeczeństwie. Również w więzieniach poszanowanie tradycji jest bardzo istotne, jest ona ważnym elementem procesu resocjalizacji.

Biskup pomocniczy Archidiecezji Gnieźnieńskiej

W tym roku Zakład Karny odwiedził Biskup Pomocniczy Archidiecezji Gnieźnieńskiej Krzysztof Wętkowski. Ksiądz Biskup święcenia kapłańskie przyjął 4 czerwca 1988 roku w bazylice prymasowskiej z rąk prymasa Polski kard. Józefa Glempa. Był wikariuszem w parafii farnej pw. św. Marcina i Mikołaja w Bydgoszczy. Wypełniał także obowiązki kapelana bp. Jana Nowaka, wówczas biskupa pomocniczego gnieźnieńskiego i wikariusza biskupiego prymasa Polski dla miasta Bydgoszczy. Po powrocie do Gniezna został mianowany najpierw rzecznikiem prasowym i referentem ds. środków społecznego przekazu, a później kanclerzem Kurii Metropolitalnej w Gnieźnie, którą to funkcję pełnił nieprzerwanie przez 17 lat. Jest wykładowcą Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie i adiunktem Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Od października 2012 roku pełni funkcję wikariusza generalnego archidiecezji gnieźnieńskiej.

Świąteczne tradycje w Zakładzie Karnym

Tradycyjnie Ksiądz Biskup odprawił Mszę Świętą w kaplicy Zakładu Karnego. Nie zabrakło wspólnej modlitwy kolędowania. W każdym oddziale Zakładu Karnego podzielił się opłatkiem z osadzonymi. Przemawiając do zgromadzonych, wyraził zadowolenie z możliwości spotkania z osadzonymi. Zaznaczył, że kara również może być przejawem miłości. Życzył skazanym, aby swoją właściwą postawą zasłużyli na szybki powrót do najbliższych.

W ostatniej części wizyty Ksiądz Biskup zwrócił się do funkcjonariuszy i pracowników Zakładu Karnego. Na ręce ppłk Magdaleny Zwierzchowskiej - Dyrektora Zakładu Karnego w Inowrocławiu złożył życzenia dla wszystkich funkcjonariuszy.

 

Tekst: ppor Krzysztof Spała

Zdjęcia: mł. chor. Łukasz Lewandowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej