23 stycznia 2020 roku w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Kościelcu odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klas I o profilu sportowo – obronnym. W uroczystości wziął udział kpt. Wojciech Miller – zastępca Dyrektora ZK w Inowrocławiu.

Okrągła rocznica

Dokładnie 10 lat temu Szkoła w Kościelcu wprowadziła pilotażowy profil nauczania, a mianowicie liceum, które łączy tradycyjne nauczanie młodzieży z umundurowaniem i służbową merytoryką. Uczniowie poza przedmiotami będącymi podstawą nauczania w każdym liceum uczą się między innymi musztry, podstaw samoobrony, strzelectwa, czy zajęć w terenie, bądź na poligonie.

Uroczystość

Ślubowanie uczniów jest bardzo ważnym momentem dla społeczności szkolnej, gdyż po uroczystości stają się oni kadetami. Podczas uroczystego ślubowania, przy asyście Pocztu Sztandarowego wypowiadana jest rota przysięgi, która zobowiązuje do wzorowego zachowania, pogłębiania wiedzy, przestrzegania zasad oraz pogłębiania wzorców i wartości patriotycznych. Rolę tych słów i wielką radość wyraził Starosta inowrocławski Pan Tadeusz Majewski, który przed dekadą zapoczątkował powstanie klas mundurowych w kościeleckiej szkole.

Zaproszeni goście

Wydarzenie uświetniło wielu znamienitych gości m.in. Starosta inowrocławski, przedstawiciele gmin, kuratorium oświaty, biur poselskich oraz służby mundurowe – Wojsko Polskie, Policja, Straż Pożarna oraz Służba Więzienna. Tłumnie stawili się także rodzice świeżo upieczonych kadetów.

 

Tekst/ zdjęcia: mł. chor. Łukasz Lewandowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej