28 maja klasa mundurowa z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Inowrocławiu złożyła rewizytę w Zakładzie Karnym.

Klasy mundurowe

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Inowrocławiu uczniowie klas mundurowych mają możliwość kształcenia się w profilu pożarniczym i policyjnym. Otrzymują tam podstawowe informacje na temat struktur służb mundurowych oraz zasad funkcjonowania takich jednostek.

Spotkania z praktykami

Cennym doświadczeniem dla uczniów jest spotkanie z osobami, które na co dzień pełnią służbę w mundurze i mogą przekazać praktyczne informacje na temat swojej pracy. 26 marca 2019 r. funkcjonariusze Zakładu Karnego w Inowrocławiu udali się z wizytą do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Inowrocławiu. Spotkanie to wzbudziło duże zainteresowanie wśród uczniów, dlatego też klasa o profilu mundurowym została zaproszona na wizytę do Zakładu Karnego.

Lekcja w Zakładzie Karnym

28 maja tego roku 15 uczniów ZSP nr 1 wraz z nauczycielami miało okazję spotkania się na terenie Zakładu Karnego w Inowrocławiu z funkcjonariuszami, którzy przybliżyli im charakter pracy w Służbie Więziennej. Uczniowie mieli okazję zadać nurtujące ich pytania, a także obejrzeć film dotyczący charakteru pracy w inowrocławskim Zakładzie Karnym. Zgromadzona młodzież otrzymała szerokie spektrum informacji o możliwości zatrudnienia w Służbie Więziennej, zasadach rekrutacji i atrakcyjności wstąpienia w nasze szeregi. Podczas spotkania zaprezentowano również ofertę edukacyjną Wyższej Szkoły Kryminologii i Penitencjarystyki w Warszawie, nowej uczelni Służby Więziennej. Ofertę zaprezentował mł. chor. Łukasz Lewandowski przybliżając profil uczelni i gwarancje jakie daje służba po ukończeniu kierunku.

Tekst: ppor. Krzysztof Spała

Zdjęcia: mł. chor. Łukasz Lewandowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej