Z Inicjatywy inowrocławskich policjantek w Zespole Szkół Budowlanych w Inowrocławiu odbyła się konferencja dotycząca problemu cyberprzemocy i temu jak się bronić przed hejtem. Wzięli w niej udział reprezentanci szkół ponadpodstawowych podległych Starostwu Powiatowemu. Prelegentami byli przedstawiciele Policji, Służby Więziennej i Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Inowrocławiu.

Przedsięwzięcie otworzył mgr Marcin Kuls - Dyrektor Szkoły. Wydział Edukacji, Sportu i Zdrowia Starostwa Powiatowego reprezentował Dariusz Lis. Konferencję poprowadziły: asp. szt. Izabella Drobniecka i asp. Justyna Piątkowska z KPP w Inowrocławiu. Konferencja przybrała różne formy: prezentacji, prelekcji, dyskusji, pytań skierowanych do uczniów. Nie zabrakło również filmu i akcentu muzycznego.

"Prawa człowieka, Prawa człowieka a Policja"

Jako pierwsza głos zabrała asp. Justyna Piątkowska. Omówiła zagadnienie "Prawa człowieka, Prawa człowieka a Policja". Prócz wskazania na ogólne prawa każdego obywatela, zwróciła uwagę na prawa służb. Uczestnicy mieli okazję obejrzeć film pt. "Służymy dla Ciebie, mamy swoje prawa!”. Pokazuje on policjantów, strażaków i ratowników medycznych, których łączy wspólny cel: niesienie pomocy. Są jednak tacy, którzy podczas działań służb bezprawnie je atakują. Takie przypadki mają swój finał w sądzie.

Służba Więzienna na konferencji

W wydarzeniu nie zabrakło również przedstawiciela Służby Więziennej. Zakład Karny w Inowrocławiu reprezentowała mjr Dorota Iwanicka – kierownik działu penitencjarnego, która omówiła prawa człowieka w kontekście wykonywania kary pozbawienia wolności. Wyjaśniła młodym ludziom, że osoby pozbawione wolności pomimo ograniczonych swobód, również posiadają prawa. Pomimo izolacji, w systemie penitencjarnym istnieją przepisy dotyczące przestrzegania praw osób osadzonych w więzieniach.

Zagrożenie w internecie

Zagadnienie zagrożeń internetowych omówiła Iwona Łukomska - pedagog Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej w Inowrocławiu, która poruszyła zjawisko cyberprzemocy nawiązując do tematu anonimowości w sieci.

Prawo, a cyberprzemoc

Przykłady zjawiska cyberprzemocy w Inowrocławiu przytoczyła asp. szt. Izabella Drobniecka – rzecznik prasowy KPP w Inowrocławiu. Przybliżyła sprawy z powiatu inowrocławskiego, których sprawcami byli nieletni jak i osoby dorosłe. Wskazała na konsekwencje prawne tych czynów. Nie zabrakło również wskazówek, w jaki sposób uniknąć stania się ofiarą przemocy w sieci oraz w jaki sposób reagować na takie zjawisko.

 

Tekst: ppor. Krzysztof Spała

Zdjęcia: mł. chor. Łukasz Lewandowski

Generuj pdf
Znajdź nas również na
Serwis Służby Więziennej